Bakom Showtell Stories står en grupp journalister från etablerade rikstäckande medier. Tillsammans med skådespelare är målet att demokratisera journalistikens privilegium – att möta människor med otroliga berättelser på platser som varit händelsernas centrum. Det blir en upplevelse som hjälper fler att förstå det viktiga i dagens massiva informationsflöden – samtidigt som det är underhållande.